Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Pedagogický asistent

Autor ing. Jiří Fuksa
Předmět Pedagogický asistent
Dotaz

Vážený pane Kráso,

koncem září 2008 jsme se s manželkou na Vás obrátili s dotazem na téma úhrada nákladů na pedagogického asistenta pro naši 12-ti letoudceru. Vaši odpověď jsme dostali a ještě jednou za ni děkujene.

Na základě Vašeho doporučení jsme se obrátili na KÚ v Ústí nad Labem a odtud nám sdělili, že skutečně není povinností rodičů integrovaných dětí hradit byť jen část nákladů na pedagogického asistenta z příspěvku na péči, ale KÚ přitom bude hradit pouze 50 % nákladů. Iniciovali jsme proto jednání s vedením školy, ale nebylo dosaženo žádného řešení. 

Ve své odpovědi jste nám nabídl možnost pomoci s kontakty na MŠMT, pokud bychom v jednáních neuspěli. Prosíme Vás tedy o tuto pomoc, která nám umožní jednat dále a hledat pro nás optimální řešení problému.

Předem Vám srdečně děkujeme.

S pozdravem

manželé Fuksovi z Litoměřic                                                                       

 

 

Odpověd na dotaz:

Dobrý den.

ředitelé základních a středních škol zasílají krajskému úřadu žádosti o finanční dotace, které by umožnily pokrýt finanční náklady spojené se zřízením funkce asistenta pedagoga. 

I když ředitelé požádají o finanční dotaci, která by měla pokrýt mzdové náklady  asistenta pedagoga, v rozsahu plného pracovního úvazku, z praxe víme, že krajské úřady uvolňují pro školy pouze dílčí částku, která stačí na pokrytí částečného pracovního úvazku. Nedokáži Vám vysvětlit důvody této praxe. Ředitelé škol mohou získat další finanční zdroje na  pokrytí měsíční mzdy asistenta pedagoga z navýšeného finančního normativu, který je na žádost poskytován pro konkrétního žáka a školu, která zajištuje vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (žáka se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním). Někteří ředitelé škol jsou schopni zaplatit asistenta pedagoga z jiných zdrojů, než bylo uvedeno výše.

MŠMT vypisuje řadu projektů. Pro letošní rok byl vyhlášen projekt  Rozvojový program MŠMT financování asistentů pedagogů v soukromých a církevních školách.  MŠMT vyvěsilo témata pro možnost podávat individuální projekty v jednotlivých českých regionech, tedy projekty jednotlivých škol, které by byly financovány z fondu EU. Bohužel termín k přihlášení škol již vypršel na konci října tohoto roku.

Domnívám se, že v některých projektech zbyly finanční zdroje, které by se mohly použít a podmínky to dovolují na další asistenty pedagoga, ve školách zřízených krajským úřadem. Zde by se dalo obhájit splnění podstaty dotace, která bude směřovat na úhradu platu asistenta pedagoga. Pro projekty je vždy lepši alternativou, když se peníze vyčerpají, než když se musí vracet.

Vaší popsanou problematiku řeší na MŠMT paní doktorka Marta Teplá (odbor speciálního školství). Nemohu na tomto webu veřejně uvést kontakty. Kontakty Vám mohu sdělit i s dalšími informacemi na lince poradny osob se zdravotním postižením a seniory na čísle: 266753427.

Škola po Vás, rodičích nemůže požadovat úhradu práce asistenta pedagoga s příspěvku na péči. Příspěvek na péči je poskytován na úhradu sociálních služeb, které by měli poskytovat pečující osoby, nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb u MPSV.  Škola není registrována jako poskytovatel sociálních služeb, ale jako vzdělávací instituce, spadající pdo MŠMT, která nemá žádné oprávnění vyžadovat úhradu mzdy svého zaměstnance. V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by umožňoval vybírat v rámci povinného vzdělávání poplatky za poskytování sociálních služeb - úkonů sebeobsluhy pro integrovaného žáka. Jednalo by se o porušení vzdělávacích cílů zák. č. 561/2004 Sb. a řady ustanovení v §2, kde jsou uvedena práva občanů ČR a EU: Právo na  bezplatné vzdělávání, rovný přístup ke vzdělávání atd. Dále jsou touto praxí porušovány další právní předpisy zákona č. 108/2006 sb., o kterých se zde nebudu rozepisovat. Asistent pedagoga je zaměstnancem školy, jeho úkoly a činnosti mu zadává zaměstnavatel – ředitel a jako zaměstnanec školy by měl být finančně odměňován v souladu s platným platovým výměrem pro danou pracovní pozici.

Váš syn má ze zákona povinnost se vzdělávat a Vy jako rodiče nemůžete doplácel na to, že jde o žáka se zdravotním postižením. Pokud byl Váš syn přijat do určité základní školy, škola by mu měla zajistit rovné podmínky vzdělávání. Pokud škola chce vybírat poplatky za asistenci pro Vašeho syna, musí mu umožnit osobního asistenta, který by byl placen z příspěvku na péči. Tento asistent by ale nebyl zaměstnancem školy, neboť by jste ho z příspěvku na péči platili Vy rodiče. Ředitel základní školy může osobního asistenta žákovi , studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami dovolit. Může to umožnit v souladu s prováděcí vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. §8 a odstavci 8, 9.

Tolik obecně a je možné Vaší situaci více probrat na výše uvedeném tel. čísle.

S pozdravem Mgr. M. Heczková - poradce NRZP ČR, tel: 266 753 427