Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

snížení invalidity

Autor tomanová
Předmět snížení invalidity
Dotaz

Pane Krása,

           manželovi byla snížena invalidita ze třetího stupně na druhou.Dle posouzení jeho stavu nemá po 17 letech PID na něj již nárok.

Skutková zjištění LPK:Chronický vertebrogenní algický syndrom C a L páteře,klin.CC sy se středně těžkou TFD a LIS bilat.praec.I.dx. s těžkou TFD v obl.LS a s paresou L5 I.dx.při stavu po opak.oper.he disků L4/S1(1993,1995) s jizevnatými změnami v kanále páteřním.

Je možné aby v lednu mu byla prodloužena průkazka ZTP na základě jeho zdravotního stavu a nyní mu snížily stupeň invalidity ze III. na II.Přitom jeho zdravotní stav se nadále zhoršuje,kromě zcela necitlivé pravé nohy  má obdobné potíže s levou nohou.

Nevím co nyní,zda se máme možnost ještě někam proti rozhodnutí LPK odvolat?

Předem Vám děkuji za jakoukoliv radu.                                                           Tomanová J.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Tomanová,

posouzení zdravotního stavu na ZTP a ID spolu nijak nesouvisí. Jedno je na míru kompenzací a pomůcek, a druhé na pokles pracovních schopností. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím LPK ve věci ID, doporučuji Vám tento postup. Je nutné do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat námitku proti rozhodnutí LPK, a to na MPSV ČR, nejlépe prostřednictvím úřadu, který rozhodl o odebrání PID. V námitce je třeba specifikovat v čem úřad pochybil. Námitka nemá odkladný účinek. S námitkou Vám pomůže poradna NRZP ČR, tel. 266753427, poradna@nrzp.cz.  Pokud byste v námitce neuspěli, je třeba se obrátit se správní žalobou na soud. Správní žáloby se podávají na krajský soud.

S pozdravem Václav Krása