Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Marcel
Předmět Dotaz
Dotaz Dobrý den p. Krása. Děkuji za to že se snažíte pomáhat zdravotně postiženým...A teď moje otázka...Na co všechno může být poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku??Jestli jsou nějaké přímo určené pomůcky na které se příspěvek vztahuje a nebo jestli je určené na co se nevztahuje?? Děkuji Marcel

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Marcely,

seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořžízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku je uveden v příloze č.1, vyhlášky č. 388/2011 Sb.

Příloha 1

 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

 

                I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 

                1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 přílohy k zákonu:

                a) dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,

 

                b) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

 

                2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. c), d), g), j) a k) přílohy k zákonu:

                speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení.

 

                3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), b), d) až i) přílohy k zákonu:

                a) nájezdové ližiny,

 

                b) přenosná rampa.

 

                4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a) až g), i) a j) přílohy k zákonu:

                stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

 

                II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám

 

                1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 přílohy k zákonu:

                a) kalkulátor s hlasovým výstupem,

 

                b) digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,

 

                c) digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,

 

                d) speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

 

                2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) a b) přílohy k zákonu:

                a) vodicí pes,

 

                b) slepecký psací stroj,

 

                c) DYMO kleště,

 

                d) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

 

                e) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

 

                f) indikátor barev pro nevidomé,

 

                g) měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,

 

                h) braillský displej pro nevidomé,

 

                i) tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,

 

                j) hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

 

                3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. a) až c) přílohy k zákonu:

                diktafon.

                4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 2 písm. b) až d) přílohy k zákonu:

                a) kamerová zvětšovací lupa,

 

                b) digitální zvětšovací lupa.

 

                III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám

 

                1. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 přílohy k zákonu:

                a) signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace,

 

                b) signalizace pláče dítěte, včetně instalace,

 

                c) speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči.

 

                2. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) přílohy k zákonu:

                individuální indukční smyčka.

 

                3. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. c) přílohy k zákonu:

                a) elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,

 

                b) elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

 

                4. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 3 písm. b) a c) přílohy k zákonu:

                a) zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,

 

                b) signalizace telefonního zvonění,

 

                c) telefonní zesilovač.

 

                IV. Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 4 přílohy k zákonu

                a) motorové vozidlo,

 

                b) speciální zádržní systémy (nikoli běžné dětské autosedačky).

S pozdravem Václav Krása