Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

ZTP/P a doprovod - hrazení jízdného II.

Autor Eva Novotná
Předmět ZTP/P a doprovod - hrazení jízdného II.
Dotaz Dobrý den pane Kráso, vážím si Vaší práce a často obdivuji Vaši odvahu a nasazení. Vím, že máte práce nad hlavu a nedovolila bych si s Vámi polemizovat a psát příspěvky do této poradny. Přesto Vás musím upozornit, že se Vám popletla výše slevy s výši jízdného, proto přikládám oficiální text. Přeji Vám i všem postiženým pěkný sluníčkový den. Eva Novotná http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094 Průkaz ZTP Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Držitelé těchto průkazů mají stejné výhody jako držitelé průkazu TP a dále nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75% obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75% ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Novotná,

máte pravdu, já jsem zaměnil výši slevy za jízdné. Čerpal jsem z údajů našich poradců, kteří to takto říkají. je to tak, že držiotel průkazu ZTP má bezplatnou městskou hromadnou dopravz a platí 25 % jízdného.

S pozdravem Václav Krása