Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vyúčtování náhrady cn

Autor Jitka Nováková
Předmět Vyúčtování náhrady cn
Dotaz Dobrý den, naše postižená dcera je mimo jiné na invalidním vozíku, neschopná chůze a tak ji doprovázíme a vozíme soukr. vozidlem k odbor. lékařům cca 50 km. VOZP nám letos odmítla proplatit cesty za loňský rok 2014 k zubnímu lékaři. Vrátila doklad vyúčt. náhrad cest. nákl. dětské doktorce a žádala, aby vysvětlila proč nenavštěvujeme s dcerou zub. lékaře někde blíže. Ta to odmítla s tím, že se nenechá od VOZP šikanovat. Tak jsme tam zašli osobně vysvětlit, že v místě bydliště se musí na zubní odd. vyšlapat 20 schodů a stejně nové pacienty nepřijímají. To samé platí i o blízkém okolí a proto jsme byli rádi, když jsme našli zub. lékaře, který s postiž. dětmi pracuje a kde je bezbariérový přístup. I když za ním musíme dojíždět cca 50 km. Ani tyto argumenty neuspěly! Proto bych se Vás chtěla zeptat, jak tuto situaci řešit. Děkuji předem a přeji hodně zdraví.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Nováková,

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. K Vašemu dotazu na proplácení cest k lékaři zdravotní pojišťovnou musím shrnout následující fakta. Náhrada cestovních nákladů při cestě soukromým vozem je hrazena na základě § 37, zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Zde se doslova říká:

§ 37

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

Vyúčtovává se na formuláři „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Pokud je nutné, v souvislosti s léčbou, či ošetřením vyřešit i dopravu pacienta – pojištěnce k ošetřujícímu lékaři, může předepsat indikující lékař i nutnou dopravu sanitou, či soukromým vozidlem. V takovém případě hradí VZP ČR i tuto dopravu. Všichni předepisující lékaři, tj. nejen „praktičtí lékaři“ se řídí stejnými zásadami. Pokud se pojištěnec rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem, má podle § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nárok na náhradu cestovních nákladů v případě, že jeho zdravotní stav podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem, bez použití dopravní zdravotní služby a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí. K indikaci a vyúčtování dopravy soukromým vozidlem je určen tiskopis VZP-39. Předpis dopravy jde „do limitu“ předepisujícímu lékaři, či zdravotnickému zařízení, ve kterém pracuje (pokud je zaměstnancem). Blíže o této problematice je možné se dočíst na webových stránkách VZP ČR zde: http://www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a-akcent/infoservis/infoservis-05-2011/vykazovani-a-uhrada-zdravotni-dopravy-a-nahrad-cestovnich-nakladu U VOZP budou požadavky v podstatě stejné, neboť vše je zakotveno přímo v zákoně.

Nevím odkud přesně jste, ale mám za to, že jezdit 50 km k zubnímu lékaři je skutečně opravdu velmi daleko (běžná délka dopravy je okolo 25 km). Příliš to neodpovídá zákonné zásadě „cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout“. Velmi dobře však chápu, že ne každý zubař je bezbariérový, přibírá pacienty, nebo je ochoten Vaši dceru ošetřit. Proto je situace Vaší dcery, do jisté míry, výjimečná. Pokud ale neseženete odpovídajícího lékaře blíže, je zdravotní pojišťovna povinna Vám takového zubaře sama zajistit!

Úplně nepochopitelné je pro mě gesto Vaší pediatričky (dětské lékařky), pokud sdělila, že „se nenechá od VOZP šikanovat“ a odmítla pojišťovně vysvětlit proč jezdíte k zubaři tak daleko. Paní doktorka by si měla velmi rychle a velmi dobře uvědomit, že má s VOZP uzavřenou smlouvu o poskytování služeb pro zdravotní pojišťovnu a že pojišťovna ji za to také platí. Vysvětlit takovouto výjimečnou volbu zubaře je povinností Vaší pediatričky, pokud ji o to VOZP požádá! Na základě tohoto vysvětlení by totiž nejspíš VOZP Vaše cesty i uhradila. Potřebuje k tomu ale posudek lékaře, že to bylo pro Vaši jedinou možností, jak ji léčit chrup.

Navrhuji Vám tedy odvolat se proti nepřiznání úhrady Vašich cestovních nákladů přímo u VOZP. (Odvolávat se můžete i opakovaně.) V odvolání písemně vysvětlíte proč byl zubní lékař, kterého Vaše dcera navštěvovala, pro ni jedinou možností léčby. Zároveň u Vaší pediatričky (dětské lékařky) trvejte na tom, ať Vám sepíše její zdůvodnění proč musíte navštěvovat tak vzdáleného zubaře. Zdůrazňuji, že to je povinností pediatričky Vaší dcery, ke které se VOZP smluvně zavázala, nikoliv nějakou její libovůlí (ať si znovu a důkladně prostuduje svou smlouvu s VOZP). Posudek pediatričky, spolu s Vaším vyúčtováním cest potvrzeným zubařem, přiložte ke svému odvolání.

Pokud by snad pediatrička znovu své vyjádření odmítla sepsat, stěžujte si na její postup přímo u VOZP! Zdravotní pojišťovna by již sama měla zjednat nápravu. Pokud budete takto postupovat, nemělo by nakonec úhradě Vašich cest zdravotní pojišťovnou již nic bránit…

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví