Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Sanitka

Autor Miluše Tkáčová
Předmět Sanitka
Dotaz

Prosím o odpověď, kdo z lékařů napíše sanitku. Tatínek je těžko pohyblivý, má amputovanou pravou nohu, teď je po mozkové mrtvici / ještě moc nerozcvičený / a jednou za čtvrt roku podstupujeme cestu od jednoho lékaře k druhému, protože nám nikdo nechce napsat sanitku z Jihlavy do Českých Budějovic. Tatínek má totiž i ,,strojek " a musí tam na kardiologii na kontrolu. Někdy mi to ale připadá, že si mysleji že ho tam vezu na výlet.....Obvodní mě posílá ke specialistovi, z kardio zase k obvodní a všichni tvrdí že to oni ne, to že píše ten druhý. Auto nemáme a tak jinou možnost nemá, ale kde je tedy pravda ? DĚKUJI.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Tkáčová, 

pan předseda Bc.Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz, neboť jsem na NRZP ČR specialistou na zdravotnickou problematiku. Ve Vašem případě máte pro dopravu Vašeho otce dvě možnosti. Můžete si ho dopravit 1) vlastním autem (nebo soukromým vozidlem někoho z blízkých, či souseda) a cestu Vám zdravotní pojišťovna proplatí, nebo je možné ho dopravovat 2) sanitou.

V prvním případě se věc řídí následujícími zásadami:

PKZT vystavený za účelem zdravotního transportu pacienta vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje (indikuje). U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje PKZT ošetřující lékař smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo. V případě, že pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) za delší časové období, vypisuje PKZT praktický lékař na základě posouzení aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, zpravidla na podkladě zprávy od specialisty. Doprava pacientů na propustku z ústavní péče a zpět se z prostředků všeobecného zdravotního pojištění nehradí.
Náhrady cestovních nákladů pojištěncům
Pokud se pojištěnec rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem, má podle § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nárok na náhradu cestovních nákladů v případě, že jeho zdravotní stav podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí. K indikaci a vyúčtování dopravy soukromým vozidlem je určen tiskopis VZP-39.

Ve druhém případě se věc řídí stejnými zásadami, pouze v tom případě není aktuální předchozí odstavec o náhradě cestovních nákladů pojištěncům.

Zde jsou tedy kompetence jasné. Pokud Váš otec jezdí na pravidelné kontroly na kardiologii, jejíchž termín je tam dopředu domluven a tudíž je znám budoucí termín kontroly již ve chvíli, kdy stávající kontrolu již absolvuje, nebo právě absolvoval a termíny nejsou nahodilé (po dlouhé době), tak dopravu předepisuje kardiologie. Je to její povinnost. Pokud jde o kontroly po dlouhé době a jejich potřebu indikuje praktický lékař podle vývoje zdravotního stavu otce (to znamená, že kardiologie indikuje potřebu kontrol Vašeho otce u nich, ale o četnosti, či konkrétní potřebě a termínu kontroly rozhodne praktický lékař), tak dopravu předepisuje jeho praktický lékař.

Tematika, na kterou se dotazujete, je notoricky známou. Jedná se o otázku limitu lékaře, či zdravotnického zařízení. Jde o limity na úhrady z veřejného zdravotního pojištění, stanovené tzv. „úhradovou vyhláškou“. Zjednodušeně řečeno, kdo dopravu předepíše, tomu zatíží limit a lékař tak má poté méně prostředků k dispozici na další léčení. Proto se předpisu dopravy obě strany tak brání a nikdo se k ní nehlásí… Pokud však lékař, v souvislosti s potřebnými, lékařskými zákroky, předepíše i nutnou dopravu soukromým vozidlem pacienta, hradí VZP ČR i tuto dopravu (úhrada se nevztahuje tedy pouze na sanitu). Přitom doprava soukromým vozidlem nemusí být rodinným vozidlem. Může ji provést např. třeba i Váš soused. Stejnými zásadami se řídí všichni předepisující lékaři, tj. nejen „praktičtí lékaři“. Pokud předepíše výkon lékař-specialista, jde úhrada do limitu jemu, či zdravotnickému zařízení, ve kterém pracuje (pokud je zaměstnancem).

Z uvedeného vyplývá, že pokud jsou kontroly Vašeho otce dopředu naplánované kardiologií a ta si ho ke kontrolám zve, sanitu Vám zajistí, nebo tzv. „cesťák“ vystaví kardiologie v Českých Budějovicích. A to na obě cesty (tam i zpět). Vše ovšem pouze za předpokladu, že Váš otec objektivně, ze zdravotních důvodů, není schopen přepravy veřejnou dopravou!

Blíže o této problematice je možné se dočíst na webových stránkách VZP ČR zde: http://www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a-akcent/infoservis/infoservis-05-2011/vykazovani-a-uhrada-zdravotni-dopravy-a-nahrad-cestovnich-nakladu

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR – specialista na zdravotnictví