Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Re: Přeprava na vozíku

Autor Milan
Předmět Re: Přeprava na vozíku
Dotaz Vážený pane Kráso, manželka má napsanou sanitku s doprovodem s tím, že je na vozíku. Když jsem dnes sanitku objednával bylo mi operátorkou strikně sděleno, že vozík manželky nevezmou s nějakých bezpečnostních důvodů a pokud si na tom vozíku trvám , že zaplatím přepravní/manipulační poplatek 200Kč. Když jsme pak hovořil přímo s majitelem " DOSSAN, soukromá sanitní doprava s.r.o., Nový Jičín " byl jsem odkázán na nějakou vyhlášku, směrnici která prý platí cca 2 roky, s tím že sanitní vozy MIV pacientů neberou, napřed pro bezpečnost pacientů, ale vzápětí si protiřečil s tím ,že jim pojišťovny převoz MIV neproplácí. Podobnou informaci jsem dostal i u jiné přepravní společnosti sanitek, jen s tím, že žádnou náhradu nepožadují, ale MIV vozíky pacientů neberou. Mě pane Kráso nejde o 200Kč, to v žádném případě, jde mi o to, zda opravdu nějaká taková vyhláška existuje ap. Děkuji Milan

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Milane, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Problém přepravy invalidní osoby využívající trvale nebo převážně ke svému pohybu invalidní vozík sanitou či zdravotnickou dopravní službou řeší zákon o veřejném zdravotním pojištění ve svém § 36 odst. 1) a zejména pak v odstavci 3), písmeno c). V tomto odstavci se říká:

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

 

To v praxi znamená, že běžné dopravní sanity, ani záchranná služba nejsou povinny společně s pacientem převážet ve stejném autě i jeho invalidní vozík.   A to především proto, že, jak Vám správně sdělila operátorka sanitní dopravy, tak v současnosti platná vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby neukládá ani dopravní službě, ani záchranné službě povinnost vybavit přepravní vozy takovým vybavením, které by invalidní vozík za jízdy fixovalo. Fixace je nutná především proto, aby vozík neohrožoval posádku ani samotného pacienta během jeho dopravy.

Vzhledem k tomu, že zdravotnická záchranná služba se pohybuje většinou velmi rychle a agresivním stylem jízdy, volně položený, či postavený vozík by svým pohybem mohl lehce někoho zranit. V neposlední řadě je třeba uvést, že je nezřídka během přepravy pacienta jemu samotnému poskytována posádkou zdravotní péče a vozík nemůže při této činnosti posádce překážet.

Přesto existují některé zdravotnické dopravní služby, které jsou vybaveny i pro přepravu vozíku. Ale vzhledem k tomu, že poskytovateli zdravotnických dopravních služeb zákon a příslušná prováděcí vyhláška tuto povinnost přímo neukládá, je jich velmi malý počet. Existují především tam, kde bydlí vyšší koncentrace osob užívajících ke svému pohybu invalidní vozík. Zde je takové vybavení rentabilní. Jiné zdravotnické dopravní službě se takovéto vybavení montovat do svých vozů nevyplatí a v interiéru pak pouze překáží.

Jak je uvedeno výše, v citovaném § 36, odst. 3), písm. c), zákon o veřejném zdravotním pojištění však umožňuje využít k takovéto dopravě vozíčkáře i s jeho vozíkem i jiné, specializované dopravní služby, které může zdravotní pojišťovna rovněž hradit. Proto doporučuji, tam kde je to možné a taková doprava je k dispozici, využít k přepravě k lékaři, či do zdravotnického zařízení takovéhoto specializovaného dopravce. Nikoliv klasickou dopravní sanitu. Samozřejmě že je však v takovémto případě potřebné předem dopravu konzultovat se zdravotní pojišťovnou, které je vozíčkář pojištěncem. Ošetřující lékař, který přepravu svého pacienta vyžaduje, mu předepíše v takovém případě cestovní příkaz, který mu přepravce eventuálně lékař, ke kterému je přepravován, potvrdí. Následně bude tento cestovní příkaz předložen zdravotní pojišťovně k úhradě.

V mnoha místech, kde není vybavena zdravotnická dopravní služba pro převoz vozíčkáře, je takováto přeprava jediným možným způsobem dopravy vozíčkáře současně s jeho vozíkem. A to samozřejmě vedle jeho dopravy soukromým automobilem, u kterého je možno jeho přepravu na základě vystaveného dopravního příkazu uhradit rovněž, stejným způsobem.

Mám za to, že Vámi zmiňovaná firma DOSSAN, soukromá sanitní doprava s.r.o. Nový Jičín, jednala z tohoto pohledu zcela správně. Pravděpodobně nemá vozy vybavené pro přepravu vozíku.  Z tohoto důvodu by měla velikou nepříjemnost, kdyby vozík přepravovala společně s pacientem a během dopravy, např. při intenzívním brzdění, by tento vozík někoho v autě zranil. Náhradu škody takovéto zraněné osobě by zcela nepochybně musela uhradit samotná dopravní služba. Protože nemá firma takto vybavené vozy, samozřejmě že by přepravu vozíku neuhradila ani zdravotní pojišťovna. Tu ostatně nehradí pojišťovna zvlášť navíc ani u vybavených vozů.

Pokud jde o požadovanou úhradu 200 Kč za přepravu vozíku, tak zde se domnívám, že jde o kompenzaci za vozíkem zabrané místo v automobilu a za jeho nějakou jeho fixaci. Půjde nejspíš o částku smluvně mezi pacientem a dopravcem dohodnutou. Samotný vozík totiž by totiž zabral rovněž místo pro případnou další přepravovanou osobu. Tím dopravní služba ztrácí možnost úhrady za dalšího, společně přepravovaného pacienta ze zdravotního pojištění.

V budoucnu tedy doporučuji zajistit si přepravu Vaší manželky i s vozíkem specializovaným přepravcem a věc dopředu dohodnout se zdravotní pojišťovnou Vaší manželky a předepisujícím lékařem. Nebo přímo Vaší manželku odvážet soukromým rodinným vozem, je-li takové přepravy schopna, a nechat si pro takovou dopravu rovněž vystavit cestovní příkaz a předložit ho k úhradě zdravotní pojišťovně.

Věřím, že je pro Vás tato zpráva plně vyčerpávající a že Vám plně dostačuje k objasnění situace.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku