Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Plošina vůz 2

Autor Karel J.
Předmět Plošina vůz 2
Dotaz

Vážený pane, Vaše odpověď mě rozlobila. Byť na plošiny byly velké stížnosti, tak ony stížnosti šli vyřešit tím, že by byl okraj plošiny opatřen nějakou hranou. Samozřejmě nelze vyhovět všem, ale tento kompromis znamená pro vozíčkáře tam kde je úrovňové nástupiště ZNEMOŽNĚNÍ přepravy!!! Tedy v konečném důsledku tato plošina nese pro vozíčkáře zhoršení, ANO u staré plošiny hrozilo riziko pádu, zároveň mohli mít vozíčkáři obavu, ale všichni byli přepraveni, takto se pro některé vozíčkáře stává přeprava nemožná, proto daný kompromis není v žádném případě dobrý, proto by mělo být usilováno urychleně o jiné řešení, ne všichni mají automobil nebo bydlí v Praze nehledě na to, že ve větších stanicích je k disozici mobilní zvedací plošina. České dráhy se snaží zpřístupnit dopravu handicapovaným, ale stále je od NRZP a od Vás kritika jak to dělají špatně, přičemž vy sami mnohdy handicapovaným škodíte, ale vůbec od Vás a NRZP není slyšet kritika na Kraje a autobusové dopravce kde stále jezdí bariérové vozy a pořád se nakupují nové a nové. Proč například nebyl veřejně POCHVÁLEN a vyzdvihnut Ústecký kraj který umožnil cestování vozíčkářům ve všech autobusech, které jsou dotované protože to prostě požadoval? Proč není ZKRITIZOVÁN Jihomoravský nebo Liberecký kraj, kteří pořádají tendry a bezbariérové vozy příliš nepožadují? Byť jsou úpravy vozů jenž byli provedeny vhodné, mají být dělány tak aby nikoho neomezovali, bezpečnost nájezdu na plošinu lze řešit i jinak než tímto vytočením. Je zvláštní, že řešíte bezpečnost osob najíždějících na plošinu,ale bezpečnost osob padajících z vozíku kvůli ručnímu zdvihu Vás evidentně nechává chladnými.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Karle,

k problému plošiny:

NRZP ČR upozornila ČD na problémy s novými vozy Bbdgmee, protože vozíčkáři poukazovali na řadu nedostatků, například na rizikový nájezd na plošinu.

Většina stížností směřovala k nevhodnému umístění plošiny na hraně nástupiště, kde vzhledem k šířce plošiny bylo nutné při najíždění na plošinu nebo z plošiny  jet po samém k okraji nástupiště.

Při ukázce rekonstruovaných vozů v lednu 2014 na toto nebezpečí poukázali všichni zúčastnění vozíčkáři (z POV, z NRZP ČR a pan Krajíček).

ČD zadaly úpravu plošiny výrobci ŽOS Trnava a hledala se možná technická řešení. V rámci řešení byly prověřovány možnosti osazení zábrany proti sjetí, zajištění prostoru mezi vozidlem a nástupištěm a další.

Bylo nutné se seznámit s konstrukcí plošiny a mechanizmem sklápění.

Stávající řešení bylo kompromisem mezi technickými možnostmi. Není 100% dokonalé, ale na prezentaci v dubnu 2015 se k němu zúčastnění vozíčkáři (POV, NRZP ČR, p. Krajíček i pí. Kadlecová) vyjádřili kladně. Na zhoršení přístupnosti si nestěžovali, naopak konstatovali, že se zvýšil pocit bezpečí a přeprava probíhala rychleji.

Je jasné, že každý člověk má jiné představy o bezpečnosti a jiné potřeby na přístupnost prostředí. Může se tedy stát, že některá řešení nevyhovují všem.

Pokud se jedná o přístupnost železničních stanic, je snaha o úpravy výšky nástupišť. Předpokládá se, že upravené vozy by měly zastavovat zejména tam, kde jsou nástupiště již upravené. Pokud probíhá nástup nebo výstup osoby na vozíku na úrovňovém nástupišti, je to problém vždy a ani mobilní plošiny ho v mnoha případech nevyřešily.

Pokud máte návrh jak plošinu upravit, napište nám.

Další stížnosti:

Velmi nás mrzí, že jste své podněty na ocenění správních subjektů (např. Ústecký kraj) nezaslal dříve, například pro nominaci na cenu Mosty 2014.

Rovněž Vaše negativní zkušenosti s ostatními kraji a s nákupen vozidel jste rovněž zaslal až nyní. Na potíže a rozdílné kompetence krajů při nákupu vozidel nebo při objednávání poukazovala NRZP ČR již při projednávání zákona o veřejné dopravě a o standardech pro veřejnou dopravu v roce 2010, kdy NRZP ČR rozporovala řešení navrhovaná MD ČR s poukázáním na skutečnosti, které nyní popisujete. Pokud bychom měly Vaše připomínky k dispozici byla by naše argumentace při obhajování zájmů zdravotně postiženým jednodušší.

S pozdravem Václav Krása