Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Platnost slevy na průkaz ZTP v MHD

Autor Martina Šmelová
Předmět Platnost slevy na průkaz ZTP v MHD
Dotaz

Vážený pane Kráso,

obracím se na vás s dotazem, zda výhoda bezplatné přepravy postižených s průkazkou ZTP v městské hromadné dopravě je daná vyhláškou platnou ve všech městech ČR. Bydlím ve Frýdku-Místku, průkaz ZTP mám od roku 1998 pro pohybové problémy a dodnes jsem byla v MHD přepravována zdarma.Dnešního dne radní našeho města oznámili ve zdejších novinách - Zpravodaji města F-M, že od ledna 2009 doprava MHD bude v našem města zdražena s dodatkem, že nárok na bezplatnou přepravu má pouze průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes. Ráda bych tedy věděla, zda si město může určit, jestli držitelé průkazu ZTP mají nebo nemají hradit jízdné v prostředcích MHD. Děkuji za odpověď. S pozdravem Šmelová

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šmelová,
podle zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení § 86 odst. 2) se občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce; těmto občanům s těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody I. stupně, občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením jsou přiznávány mimořádné výhody II. stupně a občanům se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce jsou přiznávány mimořádné výhody III. stupně. Stupeň mimořádných výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod, a to I. stupeň průkaz TP, II. stupeň průkaz ZTP a III. stupeň průkaz ZTP/P. Průkaz mimořádných výhod je veřejnou listinou.
Podle vyhlášky MPSV č. 182/1991Sb., kterou se výše uvedený zákon provádí je pro držitele průkazu ZTP  mj. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), a sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. Obec na tom nemůže nic změnit.  
 
Z formulace ve "Zpravodaji" (který je k dispozici i na webu) usuzuji, že při tvorbě tarifního řádu byl omylem využit oddíl III. (který se vztahuje na železniční dopravu) výměru ministerstva financí č. 01/2008, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI. Tento výměr však v oddíle II. bod 5 stanoví  doslova toto: 
 Doprava   osob   městská                       hromadná   a   příměstská
                       provozovaná   v   rámci   městské
                       hromadné   dopravy   -   z   toho   jen
                       rozsah   a   výše   poskytovaných
                       slev   a   bezplatné   přepravy
 
 
 Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:
 
a) bezplatně se přepravují- děti do 6 let,
 
- představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí jiný právní předpis 30),
 
- držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a psa 31);
 
b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden měsíc se na území města přepravují
- děti od 6 do 15 let,
 
- žáci základních a středních škol podle jiného právního předpisu 32) a studenti vysokých škol podle jiného právního předpisu 33) za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a 14 jiného právního předpisu 34) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných podle § 10 zákona o státní sociální podpoře 34).
V případě dalších dotazů se prosím obraťte na právní poradnu NRZP ČR e-mail: i.stastna@nrzp.cz nebo telefonicky: 266 753 422 paní Mgr. Ivana Šťastná.
S pozdravem.
Václav Krása