Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

platnost potvrzení o lékařské prohlídce

Autor Marcela
Předmět platnost potvrzení o lékařské prohlídce
Dotaz

Dobrý den, mám Potvrzení o lékařské prohlídce, vystavené v r. 2005 s platností do 2010 (...je zdravotně způsobilý k řízení mot. vozidel....)Bude mi 64 let. Je toto Potvrzení platné nebo musí lékař vystavit potvrzení nové - Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení mot. vozidel, jak snad vyžaduje nový zákon? Děkuji Marccela B.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Marcelo,

vzhledem k nepřítomnosti pana předsedy Václava Krásy jsem převzal Váš dotaz k vyřízení a sděluji následující.

V zákoně č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), je v ustanovení § 6, odstavec 8), písmeno e) mimo jiné uvedeno :

8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe

e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.

V ustanovení § 87, odstavec 3) tohoto zákona jsou potom vymezeny termíny povinných pravidelných lékařských prohlídek :

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Z uvedeného vyplývá, že při dovršení 65 let věku budete potřebovat od lékaře vystavit doklad o zdravotní způsobilosti.

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

poradce NRZP ČR

tel: 266 753 422