Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Parkování vozidel se speciálním označením vozidel a osob dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb.

Autor Josef Novotný
Předmět Parkování vozidel se speciálním označením vozidel a osob dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb.
Dotaz

Vážený pane Kráso,

jsem držitelem průkazu ZTP a parkovacího průkazu č. O7. Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení § 67 zmíněného zákona odst. (5). Prosím Vás o vysvětlení výkladu výše uvedeného zákona, paragrafu a odstavce, jelikož si tento zákon vysvětluje každý policista po svém. Jsem řidič a držitel průkazu ZTP s parkovacím průkazem č. O7,  v tomto výše uvedeném zákoně a paragrafu není uvedena konkrétní doba jak dlouho nemusím po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání". Podle § 2 téhož zákona, tj. Vymezení základních pojmů  se pro účely tohoto zákona v bodě n) říká, že stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení, tedy neprodlené nastoupení, vystoupení přepravovaných osob nebo neprodlenému naložení nebo složení nákladu dle bodu o) téhož §. 

Zjednodušeně řečeno bych rád věděl jak dlouhou dobu můžu stát (parkovat) v zákazu stání.

Děkuji předem za odpověď.

 

S pozdravem

Josef Novotný

 

 

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Novotný,

právě označení O 7 umožňuje, že držitel označení nemusí dodržovat ustanovení § 2, bod n, zákona č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že je možné nechat vozidlo parkovat po nezbytně nutnou dobu, kterou držitel označení O 7 potřebuje k vyřízení nezbytných záležitostí. Jednotlivá změkčení upravuje opět § 67, odst. 5 až 7, výše uvedeného zákona.

S pozdravem Václav Krása

Vážený pane,

rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se neustálým snižováním státní podpory, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohl Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.