Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Parkovací místa

Autor Mgr. Anotnín Dvořák
Předmět Parkovací místa
Dotaz

Vážený pane Krása. Jsem právník a mimo jiné se věnuji i dopravnímu právu. Někdo se Vás ptal na vyhrazená parkovací místa pro ZTP a ZTP/P a změnu jejich označování kdy by místo SPZ vozidla bylo na značce číslo parkovacího průkazu. Vy jste v odpovědi tvrdil, že něco takového nelze. Obává se, že jste nepochopil smysl dotazu nebo možná se domníváte, že něco takového možné není, ale možné to je.  Dejme tomu, že bude držitel parkovacího průkazu s číslem CC740233, který požádá o vyhrazené parkovací místo na ulici xxx v Praze, příslušný orgán to schválí a na dodatkovou tabulku se umístí místo SPZ vozu číslo parkovacího průkazu CC740233, strážnící kontrolující zda místo využívá oprávněný držitel porovnají dodatkovou tabulku s číslem parkovacího průkazu za sklem a ihned tak zjistí zda je místo oprávněně využito či zde parkuje jiné vozidlo. Tento systém by mohl fungovat daleko lépe a domnívám se, že by ho NRZP měla prosazovat. Vyhrazená parkovací místa se zřizují jelikož mají osoby problém s mobilitou a automobil je pro ně životně důležitý, mají-li však svůj vůz např. v opravě na svém místě nemohou nyní zaparkovat, pokud by bylo na dodatkové tabulce číslo parkovacího průkazu byl by problém vyřešen. Mimo jiné celá problematika parkování OZP je velmi specifická stále existuje velmi mnoho míst, která jsou z právního hlediska neplatná, jedná se i o mnoho míst v Praze vyhrazených pro konkrétního držitele, jedná se i o místa,, která mají vodorovné značení mnohdy zkombinované s běžným vyhrazeným místem viz. dvě parkovací místa uprostřed obrázku pod tímto odkazem: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V_jez%C3%ADrk%C3%A1ch,_vyhrazen%C3%A9_parkovi%C5%A1t%C4%9B.jpg . Jedná se o kombinaci značení V 10e a V 10f což dle zákona neexistuje, vzhledem k tomu, že toto značení neexistuje nelze ho brát jako platné značení a platná je tedy jen svislá DZ což však v případě vyhrazeného místa pro ZTP nestačí.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Dvořáku,

děkuji Vám za Váš názor. Domnívám se, že systém, který popisujete je samozřejmě možný, ale vzniká tady velké nebezpečí jeho zneužití. Dovedu si představit, že vělká většina držitelů průkazu ZTP by žádala o parkovací průkazy a ty by zapůjčovala i bez toho, že mají vlastní vůz, jiným osobám, aby mohly parkovat na vyhrazených místech. Proto se domnívám, že je správné, že vyhrazené strání je pouze na SPZ vozidla.

S pozdravem Václav Krása