Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dotaz

Autor Miloš
Předmět Dotaz
Dotaz Dobrý den. Který lékař má mít u sebe tiskopisy VZP39 - náhrada cestovného - a který ho má potvrdit? Odborný lékař mě posílá k praktikovi, praktik zase k odborníkovi, všichni tvrdí že takový tiskopis nemají, když jsem si ho vytiskl sám a vyplnil, tak mi ho praktik odmítl potvrdit, údajně že mu to pojišťovna dá do nákladů? Poj. č. 205. Každý dělá mrtvého brouka a nemá zájem to vyřídit!

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Miloši, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Povinnost vystavit zmíněný tiskopis VZP 39, což je „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ má vždy ten lékař, který si vyžádá ošetření či vyšetření pacienta, který je dopravován na příslušné pracoviště. Základním předpokladem ovšem je, že pacient není schopen přepravy běžnou hromadnou dopravou, není přepravován přepravní sanitou a lékař mu tuto skutečnost potvrdí. V takovém případě je možné přepravovat pacienta soukromým vozidlem, ovšem základním předpokladem je, že toto vozidlo nebude pacient sám řídit (bude jím pouze přepravován).

Finanční úhrada za 1 km takové přepravy je hrazena zdravotní pojišťovnou pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopno adekvátně indikovanou lékařskou službu poskytnout. Pokud pacient neakceptuje toto nejbližší zdravotnické zařízení a vybere si jiné, vzdálenější, může se stát, že zdravotní pojišťovna proplacení tohoto cestovního příkazu k takovému poskytovateli neschválí.

Vyplňování tiskopisu se v praxi děje tak, že lékař, který si ošetření, či vyšetření svého pacienta (pojištěnce) na vzdáleném pracovišti vyžádá, tento tiskopis vystaví. Poté si zdravotnické zařízení či lékař, který cestovní příkaz potvrzuje, vyplní začátek a konec cesty, event. údaj zda bude zpáteční cesta hrazena, či nikoli a počet ujetých km. Zdravotnické zařízení, kde byl výkon poskytován, pak rovněž na cestovní příkaz svým podpisem a razítkem potvrdí, že se pacient k ošetření či vyšetření dostavil.

Náklady na takovýto cestovní příkaz se samozřejmě započítávají do limitu toho lékaře, který si vyšetření, či ošetření svého pacienta na vzdáleném pracovišti vyžádal, tento cestovní příkaz vystavil a potřebnost dopravy soukromým vozidlem indikoval. Nepočítají se do limitu tomu zařízení, které si výkon nevyžádalo a pouze ho pacientovi provedlo na žádost předepisujícího lékaře. Toto zařízení pouze potvrdí, že se pacient řádně dostavil k lékařskému výkonu.

Částka uhrazená za 1 km cesty vychází z příslušné vyhlášky. Obecně se však dá říci, že jsou bez problémů hrazeny většinou cesty do 25 km vzdálenosti. V takovémto rozsahu je také částka za 1 ujetý kilometr nejvyšší. Pokud je cesta delší než 25 km, částka za 1 km se postupně dle vyhlášky snižuje.

Platný tiskopis si samozřejmě můžete stáhnout z webových stránek zdravotní pojišťovny. To však samo o sobě nestačí. Na úhradu tohoto cestovného k výkonu na vzdáleném zdravotnickém pracovišti, natož pak cestovného soukromý vozidlem, nemá pacient automaticky nárok. Pokud zdravotní stav pacienta umožňuje jeho přepravu běžnými prostředky hromadné dopravy, nebo jeho vlastní řízení motorového vozidla, zdravotní pojišťovna jeho cestovné neproplácí.

Vždy tedy záleží, zda lékař, který si vyšetření, či ošetření svého pacienta vyžádá (indikuje ho), uzná zároveň za nezbytnou potřebnost takovéto individuální dopravy a tiskopis vystaví. Vyplněný a potvrzený tiskopis je následně předán reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny ke schválení (může tak učinit i sám přepravovaný pacient). Pokud revizní lékař neschválí nutnost takovéto dopravy, cestovní příkaz pojišťovna neproplatí, a tudíž se nic nikomu do limitu nezapočítává. Proti neschválení je možné se na pojišťovně odvolat.

Věřím, že je pro Vás tato odpověď dostatečně vyčerpávající a přeji Vám úspěch ve Vašich jednáních.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku