Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dopravní značení

Autor Jiří Hanzlík
Předmět Dopravní značení
Dotaz

Dobrý večer pane Kráso,

Chtěl bych se zeptat jestli je zákonem dáno, jak musí vypadat označené místo pro vyhrazené parkování ZTP + spz auta. Jestli ano tak kde bch to mohl dohledat. Předem děkuji

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Hanzlíku,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda NRZP, pan Krása mi předal Váš dotaz k vyřízení.

Obecně lze konstatovat, že o zřízení vyhrazeného parkovacího místa může být požádat občan, kterému jsou přiznány mimořádné výhody dle zákona č. 182/1991 Sb., přílohy č. 2 bodu 2, písm. a), b), c), d), e), f), g), h) nebo dle bodu 3., písm. a), b), c), d), f), i).

Zvláštní užívání komunikací, zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P, se řídí ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bodu 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů).

O vyhrazené parkovací je třeba požádat v místě trvalého bydliště

Pokud příslušný správní úřad rozhodne o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, to znamená, že rozhodne o povolení vyhrazeného parkovacího místa, je třeba parkovací místo řádně označit.

Vyhrazené parkovací stání pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P musí být označeno :

1) svislým dopravním značením IP12

Parkoviště Reserve“ se symbolem s označením O12) dodatkovou tabulkou E12 s uvedením čísla SPZ (RZ)Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ Obecně je třeba dodržet podmínky o technickém provedení dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

3) vodorovné dopravní značení V10f

S pozdravem

JUDr. Pavel Jungr

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory tel. 266 753 422 Poradní dny : pondělí 13.00 - 16.30 hod.

středa 14.30 - 17.00 hod.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7, Praha 7 budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332