Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Doprava sanitkou

Autor Jaroslav Jančařík
Předmět Doprava sanitkou
Dotaz

Dobrý den pane Kráso,

píšu  za kamaráda, který nemá přístup na net. Má plný inv.důchod, příspěvek na péči 3.st., je držitelem průkazu ZTP/P a pobírá příspěvek na mobilitu.

Požádal svého obvodního lékaře o vypsání lístku na sanitku (na 22.2.) k lékaři specialistovi. Bylo mu řečeno, že mu ho napsat nemůže, protože v tomto měsíci (na 6.2.) už jednu přepravu sanitkou bude mít a lékař mu druhý lístek na přepravu sanitkou v jednom měsíci nemůže vystavit.

Prosím o radu, zda se lékařovo tvrzení opírá o nějak reálný základ, který umožňuje použití sanitky pacientem jen jednou měsíčně.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Jaroslav

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Jančaříku, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Pro dotaz, který uvádíte, vůbec není důležité, zda pacient, který má být k ošetření, či vyšetření přepravován sanitou, má plný invalidní důchod, či nemá, zda je držitelem průkazu ZTP/P, či nikoliv a zda pobírá příspěvek na péči, či nepobírá. Nárok na úhradu převozní sanity z veřejného zdravotního pojištění vychází výhradně z aktuálního zdravotního stavu pacienta v danou chvíli, kdy se má k lékaři dopravovat (tedy např. i za normálních okolností zcela zdravého). Podstatné zde je, zda je s ohledem na jeho aktuální, zdravotní stav schopen běžné dopravy samostatně, veřejnou dopravou, nebo není schopen, či zda se může dopravit k lékaři vlastním vozem, nebo mu to jeho zdravotní stav neumožňuje. V případě Vašeho kamaráda, který pobírá příspěvek na mobilitu rovněž, zda mu jeho aktuální zdravotní stav umožňuje cestovat např. i speciální dopravou pro handicapované občany, nebo seniory, kterou by si sám uhradil z prostředků příspěvku na mobilitu, které jsou na dopravu určeny.

V konkrétním případě, na který se dotazujete, předepisuje dopravu k ošetření lékař, který si ošetření či vyšetření vyžádal. Pokud toto ošetření žádá praktický lékař Vašeho kamaráda, protože ho považuje za důležité pro další postup svého léčení, předepisuje převozní sanitu praktický lékař a tato sanita je hrazena z jeho finančního limitu, který má na daný kalendářní rok k dispozici od zdravotní pojišťovny. Žádá-li toto ošetření samotný lékař specialista, předepisuje a hradí ze svého limitu tuto sanitu on, nikoli praktický lékař.

Zde v tomto konkrétním případě předpokládám, že si vyšetření, či ošetření Vašeho kamaráda u lékaře specialisty nevyžádal jeho praktický lékař, na kterém ovšem Váš kamarád vyžaduje předepsat přepravu sanitou. Že návštěvu vyžaduje sám specialista. V takové situaci ani dopravu praktický lékař předepsat nesmí, neboť by mu ji zdravotní pojišťovna neuhradila.

Počet převozů k lékaři sanitou není nikterak omezen množstevně, ani termínově, ale řídí se výhradně akutně špatným zdravotním stavem pacienta, který mu neumožňuje běžnou dopravu a jeho aktuální potřebou ošetření, nebo vyšetření u vzdáleného lékaře. Zdůvodnění obvodního lékaře, že nemůže ve stejném měsíci předepsat dopravu dvakrát, je pouhá výmluva nezakládající se na zákonném podkladě. Pokud si ošetření Vašeho kamaráda vyžádal, toto omezení praktického lékaře je motivováno výhradně jeho snahou ušetřit si svůj finanční limit od pojišťovny. Druhým důvodem může být, že zdravotní stav Vašeho kamaráda není zase tak závažný, že by nemohl být dopravován veřejnou dopravou, soukromým vozem, nebo speciální jím placenou dopravou pro handicapované. Nebo Váš kamarád informaci špatně pochopil a předepsat dopravu má lékař specialista, nikoliv praktický lékař.

Jen pro úplnost a na doplnění přidávám, že pacient nemusí být vždy dopravován pouze sanitním vozem. Může mu být rovněž předepisujícím lékařem předepsán cestovní příkaz na jeho dopravu jeho vlastním, soukromým vozem. Tímto vozem ovšem pacient nesmí sám sebe dopravovat k lékaři (nesmí řídit) a vozidlo může řídit kdokoli jiný. Ať už jde o rodinného příslušníka nebo např. o souseda. Tento cestovní příkaz potvrdí lékař v místě ošetření či vyšetření a poté je předložen, po potvrzení, k úhradě zdravotní pojišťovně.  Náklady za takové cestovné se řídí příslušnou vyhláškou. Opětovně se započítávají do limitu lékaře, který tento cestovní příkaz předepsal.

Věřím, že je pro Vás tato informace plně vyčerpávající a že Vám plně dostačuje k objasnění situace.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku