Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dobrý den, mám dotaz co zmamená označení vozidla tělesněpostiženého

Autor
Předmět Dobrý den, mám dotaz co zmamená označení vozidla tělesněpostiženého
Dotaz

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

označení vozidla 01 znamená, že osoba jedoucí ve vozidle má některé úlevy ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se např. o možnost stání tam, kde je zákaz, o možnost vjet do zákazu vjezdu, pokud je pod značkou umístěna dodatková tabule - dopravní obsluze vjezd povolen. Obdobně je tomu u dalších ustanoveních zákona o provozu na pozemních komunikacích.

S pozdravem.

Václav Krása