Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dálniční známka

Autor Věra Mariánková
Předmět Dálniční známka
Dotaz Dobrý den, pane Kráso. Mám syna (8 let) nyní již majitele Skarty z důvodu těžké sluchové vady. Jedná se o ZTP/P. Syna denně dopravuji do školy pro sluchově postižené, navštěvuje první třídu (33 km tam a 33 km zpět). Syn je sledován i v Praze, žádali jsme o kochleární implantát. Ten sice nebyl schválen, nicméně jsme stále sledovaní.Jak je to v našem případě s dálniční známkou? Nemáme žádné označení vozidla. Zdravím Vás a děkuji za odpověď. Věra Mariánková -------------------------------------------------------------- Znění § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. § 67 Speciální označení vozidel a osob (1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí. (2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu24). (3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. (4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu24), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. ---------------------------------------------------- Na podobný dotaz jste odpovídal: "U neslyšících osob zůstává nadále označení O 2 a nemají parkovací průkaz. Tudíž se na ně nevztahuje ani možnost parkovat na vyhrazených parkovištích. Označení O 2 je důležité proto, aby ostatní účastníci silničního provozu věděli, že vůz řídí neslyšící osoba. Vztahuje se však na Vás upuštění od dálničních poplatků. S pozdravem Václav Krása" ----------------------------------------------------- Syn není dospělý, není řidič, nemůže mít označení O 2, mám tomu rozumět tak, že zkrátka nemá nárok. Pokud tomu tak je, zdá se mi to nefér, dospělý má nárok na upuštění od dálničního poplatku a dítě přepravované ne?

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Mariánková,

doporučuji Vám, abyste si došla na odbor sociální péče vaší obce s rozšířenou působností a požádala o vydání označení O2, které je určeno pro osoby se sluchovým postižením. Ovšem toto označení nemá vliv na povinnost mít dálniční známku. To znamená, že osoba neslyšící nemá tuto úlevu. Označení O2 má sloužit především k tomu, aby ostatní řidiči věděli, že vozidlo řídí osoba neslyšící a brali na to ohled, například při zvukové signalizaci apod.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se změnou zákona o loteriích, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.