Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Dálniční poplatek

Autor Hanka
Předmět Dálniční poplatek
Dotaz Vážený pane, dovolím si reagovat na Vaše odpovědi ve věci dálničního poplatku, kde v zákoně o pozemních komunikacích je uvedeno, že: Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem .....h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvlášštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká....

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Hanko,

§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., v odst. 4 stanoví:

(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle jiného právního předpisu24), který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

Z toho jednoznačně vyplývá, že nemusí to být vůz ve vlastnictví osoby a nebo osoby blízké. Parkovací průkaz je přenositelný a může být opravdu užit v různých případech. Důležité je, že užití parkovacího průkazu OZP může být pouze držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji