Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Manipulátoři a realita.

14.08.2014, 18:26   |  
Česká veřejnost je už více než půl roku mediálně manipulována o dění na Ukrajině. Evropští politici vymýšlejí jednu sankci za druhou s tvrzením, že je to pro naše dobro, protože nepřítel je zřejmý a co Kyjev činí – dobře činí. Nikdo z těch „potentátů“ se ani trochu nezamyslí nad osudy lidí, kteří žijí v oblastech zasažených válkou. Politici zahlušeni velkými idejemi si vůbec nepřipouštějí, že lidé zasaženi válkou chtějí především mír a žit „obyčejný“, ale svůj život. Jak vyplývá z přiloženého odkazu, je situace na Ukrajině mnohem jiná než jak nám jí líčí mnozí novináři a politici. http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/doneck-pripomina-valecny-stalingrad-svedectvi/r~4b03e01a222c11e4bce90025900fea04/ Evropští politici, kteří jsou zcela odtrženi od reality, si vůbec nedovedou představit, že pro většinu lidí je nejdůležitější, aby měli co jíst, kde bydlet, aby jejich děti mohly studovat, zkrátka, aby prožili klidný život. Evropští politici si neuvědomují, že kdo tuto představu lidem bere, stává se jejich nepřítelem. Probíhající válka způsobuje pouze to, že na východě Ukrajiny se stává EU nepřítelem, protože podporuje pouze Kyjev a nevnímá tragédii, která se v této oblasti odehrává. Mnoho čtenářů si asi řekne, „prosťáček, který nerozumí globální politice“. Vím velmi dobře, že konflikt na Ukrajině je součástí idejí o rozšiřování evropského prostoru, o přerod zemí bývalého „východního bloku“ k evropskému pojetí demokracie a také k ovládnutí dalšího ekonomického prostoru a zatlačování Ruska. Pokud však prosazování těchto politik stojí životy tisíců lidí a způsobuje utrpení dalším desetitisícům, tak takové ideje jsou špatné! Abychom si rozuměli, myšlenka demokracie je správná, její vývoz je myšlenka chybná. Měli bychom všichni udělat všechno proto, aby došlo k přerušení bojů. Vypadá to však, že ani jedna strana však nemá zájem na klidu zbraní. Troufnu si tvrdit, že nejmenší zájem na smíru má současná vládnoucí elita v Kyjevě. Zrodila se ve válce a velmi dobře si uvědomuje, že s koncem bojů končí i ona. Důsledkem událostí na Ukrajině je, že se opět začíná všude harašit zbraněmi. Zvedají se rozpočty na zbrojení, vojáci jsou představováni národům, jako ti největší hrdinové a vojenská mašinerie se rozjíždí. Není pravda, co tvrdí mnozí politici a komentátoři, že v dnešním globálním světě je válka nepravděpodobná. Je pravda, že dnešní ekonomická provázanost vytváří tlak na svět bez válek, na druhé straně se ve válce nejlépe umořují dluhy! A tak válka může být pro mnohé řešením. Neuvědomují si však, že velký konflikt by mohl přerůst v globální konflikt se zničujícími důsledky pro všechny! Vím jediné, že prvními lidmi, kteří by jako první nejvíce pocítili důsledky války, by byli staří a nemocní lidé. A toho se děsím! Považuji proto za důležité, abychom si uvědomovali, kam nás mohou naše elity také dovést při řešení konfliktu na Ukrajině.